Aktiv HMS

 

Aktiv HMS A/S skal være en ledende kunnskapsbedrift og en foretrukket samarbeidspartner for privat og offentlig virksomhet innen HMS-området. Våre tjenester skal sikre godt arbeidsmiljø og god helse gjennom fokus på forebyggende arbeid. Vi gjør det enkelt å utføre HMS-arbeid i praksis. Aktiv HMS A/S er en kompetansebedrift for tjenester knyttet til forebyggende helsearbeid, HMS og bedriftshelsetjeneste. Vi mener at et godt arbeidsmiljø er et konkurransefortrinn med økonomiske fordeler.

Grunnlaget for ethvert HMS-arbeid er å bevisstgjøre virksomheten om hvordan HMS påvirker den enkelte og virksomheten som helhet.

Vår bedriftshelsetjeneste er lokalisert på Forus, midt mellom Sandnes og Stavanger.