Bedriftshelsetjeneste

 

Mange av våre kunder er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste (BHT) iht. gjeldende lovkrav og forskrifter. Andre føler trygghet og lettelse ved å være tilknyttet et fagsenter som kan bistå når sikkerhetstekniske eller arbeidsmiljørelaterte problemstillinger dukker opp. Samtlige av våre BHT-kunder følges opp ved at det utarbeides en konkret handlingsplan som dekker de lovpålagte aktiviteter og krav som stilles til bedriften.

Typiske aktiviteter og oppgaver som ofte utføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten er:  vernerunder, kartlegginger, risikovurderinger (overordnet, prosjektrelatert, kjemikalier, vibrasjoner), bistand med dokumentasjon, oppbygging av Interkontroll, deltakelse i AMU-møter, oppfølging av sykemeldte, målrettet helsekontroll (herunder audiometri og spirometri), inneklimamålinger og andre yrkeshygieniske målinger.