Kurs: Trening i ledelse, forbedring og HMS

 

Alle ledere har behov for å trene på å kommunisere på en måte som er motiverende for medarbeiderne. Dette gir økte prestasjoner for den enkelte, som igjen gir virksomheten bedre HMS, Kvalitet og Lønnsomhet.

Målsettinger med teningen er bl.a.:

  • Gjøre deltakere bevisst eget ansvar for å nå bedre resultater
  • Gjøre deltakere i stand til målrettet påvirkning av andre
  • Nødvendighet av konsekventhet i lederrollen
  • Forståelse for hva lederrollen innebærer
  • Trene deltakere i ledelses-verktøy som gir større trygghet samt å prioritere riktig

Varighet: 5 dager   |   Pris: ta kontakt   |   Sted: Stavanger/Sandnes

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs (Til kontaktinfo).

Last ned informasjonsark (PDF) for kurset.