Brannvernkurs

Varighet: 2 timer
Sted: Hos kunde eller i våre kurslokaler
Inntil 15 deltagere

– Grunnleggende brannteori
– Forebygging av brann
– Slokkemidler
– Evakueringsteknikker
– Praktisk brannslukking mot åpen ild

Kurset kan kombineres med hjertestarterkurs og/eller med førstehjelpskurs avhengig av kundens behov.
Kontakt oss for bestilling av kurskombinasjoner.