FSE- Førstehjelp

Varighet: 2 timer
Inntil 15 deltagere
Sted: Gjennomføres lokalt hos kunden eller i våre lokaler:
Luramyrveien 79, Sandnes.

– Den første undersøkelse
– Stabilt sideleie
– HLR
– Brannskader
– Elektriske brannskader