Grunnleggende HMS (for verneombud og AMU-medlemmer)

Hensikten med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø i egen bedrift.

Kurset er godkjent som opplæring av verneombud og arbeidsmiljøutvalg,  men passer også for ansatte med personalansvar. Ref. til krav nedfelt i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning».

Arbeidsmiljølovens §6-5 sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.

Varighet: 3 dager (inkl. lunsj)   |   Pris: se kurskalender  

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs.

 

Last ned informasjonsark (PDF) for kurset.