Kjemisk helsefare / kjemikaliehåndtering

Ved fullført kurs skal kandidaten ha kunnskaper og ferdigheter i å kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Lovverket stiller strenge krav til arbeidsgiver og enkeltpersonforetak når det gjelder informasjon og opplæring innen kjemikaliehåndtering.

Kravene fra lovverket gjelder alle arbeidsplasser der farlige kjemikalier forekommer- også i virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Varighet: 3 timer   |   Pris: ta kontakt

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs.

 

Last ned informasjonsark (PDF) for kurset.