Løfte- og håndteringsteknikk (ergonomi)

Ergonomikurs for alle som er utsatt for tungt og/ eller ensformig arbeid. Kurset holdes av fysioterapeut med spesialisering innen ergonomi, og holdes ihht.

Arbeidsmiljølovens §4-4. Krav fra lovverket gjelder alle arbeidsplasser der tungt- og/eller ensformig arbeid forekommer.

Varighet: 2 timer   |   Pris: ta kontakt

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs (benytt gjerne skjemaet under).

Dette kurset tilbys også som del av en kurspakke – sammen med Kjemisk helsefare/kjemikaliehåndtering.