Om Aktiv HMS – Bedriftshelsetjeneste i praksis

Aktiv HMS AS er et samlet tverrfaglig kompetansenettverk som har et bredt tilbud av tjenester.  Aktiv HMS AS er lokalisert i 3. etasje på Luramyrveien 79 på Forus, vis-à-vis IKEA, sammen med Hinna Fysioterapi. Du kan lese mer om hver enkelt partner og samarbeidspartner ved å trykke på lenkene nederst.

Vi ønsker å framheve følgende:

  • Vi har gjennom flere år vært foretrukne samarbeidspartnere innen HMS og BHT tjenester.
  • Vi leverer kostnadseffektive og fremtidsrettede tjenester med høy kvalitet og faglig kompetanse.
  • Vi samarbeider med kunden for å forebygge/redusere sykefravær, redusere risiko i arbeidsmiljøet, samt fremme helse, god trivsel og et godt arbeidsmiljø.
  • Vi leverer BHT tjenester basert på myndighetskrav og kundens behov.
  • Vi er godkjent som Bedriftshelsetjeneste etter Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOR-2011-12-06-1355)

 

Aktiv HMS | Hinna Fysioterapi | Total safety | Pellys workwear