SHA-koordinator

 

HMS_stasjonVed større bygge- og anleggsprosjekter er det krav til at det oppnevnes en egen «HMS koordinator for utførelse» som skal følge opp sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet (SHA) på prosjektområdet. Dette reguleres av Byggherreforskriften. I tillegg er det stadig flere arrangement og messer som velger å oppnevne en HMS koordinator for å ivareta HMS’en i en ofte kort, intens og hektisk riggeperiode.

Vi har etterhvert bygget oss opp en solid erfaring fra prosjekter i begge de nevnte kategoriene og bistår gjerne nye og gamle kunder. Våre engasjement varierer fra fulltids tilstedeværelse og til ukentlig eller månedlig oppfølging, alt etter prosjektets størrelse, status og behov.