Tjenester

Aktiv HMS AS består av et samlet tverrfaglig kompetansenettverk som har et bredt tilbud av tjenester;

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmedisin og arbeidshelse
  • Arbeidsrelaterte konsultasjoner
  • Ergonomi og veiledning
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Krisehåndtering

Vår bedriftshelsetjeneste er lokalisert på Forus, midt mellom Sandnes og Stavanger.