Arbeidsrelaterte konsultasjoner

  • Diagnostisering og behandling av arbeidsrelaterte sydokmmer og skader. Henvisning til videre utredning ved behov
  • Individuell rådgivning om helseutfordringer i arbeidsmiljøet
  • Undersøkelser i forbindelse med helseatteser som er nødvendig for utførelse av arbeidet
  • Offshoreattester og øvrige attester
  • Kranførerattest
  • Førerkortattest
  • Asbestkontroller
  • Yrkesmessig vaksinering
  • Kost- og livsstilsveiledning