Ergonomi og veiledning

Muskel og skjelettplager er årsak til mange sykemeldinger og store deler av uføretrygden. Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt medarbeider kan ha gode ergonomiske forhold. Vi hjelper våre kunder til å finne gode løsninger på arbeidsplassen:

  • Individuelle arbeidsplassvurderinger
  • Ergonomiske kartlegging og risikovurderingtrening
  • Pausetrim og pauseøvelser
  • Tilrettelegging av arbeid ved dataskjerm
  • Planlegging og utforming av arbeidsplasser i nye og eksisterende arbeidslokaler

Bilde1