Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljlø

  • Ulike metoder for kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø
  • Bistand ved organisatoriske endringer
  • Oppfølging i konfliktsaker