Krisehåndtering

  • Beredskapsplaner og øvelser
  • Samtaler og oppfølging etter alvorlige hendelser
  • Rådgivning og støtte til ledere ved oppfølging etter alvorlige hendelser