Vilkår – påmelding til kurs

Påmelding til kurset er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Vi tar forbehold om endringer i program og dato som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Ved avmelding senere enn 14 dager før arrangementet belastes 50 %. Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme firma.

Dersom minimum antall deltakere ikke blir oppnådd, gjøres det oppmerksom på at påmeldte deltakere vil bli flyttet til neste tilgjengelige kurs og vil motta oppdatert informasjon.