skip to Main Content
Aktiv HMS AS – Bedriftshelsetjeneste i praksis

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Aktiv HMS AS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som er lokalisert på Forus. Vi består av et tverrfaglig team med lang erfaring i å bistå ulike kundegrupper med å følge opp det systematiske HMS-arbeidet.

Systematisk HMS arbeid

Våre rådgivere bistår bedrifter med blant annet å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøet, følge opp bedriftens HMS internkontroll og gi informasjon om helse-, miljø- og sikkerhet.

Yrkeshygieniske målinger

Våre yrkeshygienikere bistår med kartlegging og måling av fysiske eksponeringer som kan påføre ansatte negative helseeffekter.

Organisatorisk arbeidsmiljø

Aktiv HMS AS sine bedriftssykepleiere bistår blant annet med konflikthåndtering, rådgivning i omstillingsprosesser, medarbeiderundersøkelser, sykefraværsoppfølging og rus/AKAN.

Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Innenfor arbeidsmedisin og arbeidshelse tilbyr vi blant annet bedriftslege, spesialister  helsekontroller, sertifikater/attester, fysioterapi og krisehåndtering.

Kurs og opplæring

Vår samarbeidspartner, Storm Kurs & Beredskap, tilbyr HMS kurs i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven, kurs i førstehjelp/bruk av hjertestarter og brannvernkurs. Aktiv HMS AS kan i tillegg skreddersy kurs etter kundens ønske.

Krise & beredskapstjeneste 24/7

Aktiv HMS bistår våre kunder med psykologisk førstehjelp, lederstøtte og kriseberedskap.

Mobilt helse og beredskapskontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell.

Ergonomi og veiledning

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell.

Bedriftshelsetjeneste i praksis

Aktiv HMS AS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som består av verne- og helsepersonell. Vårt team bistår med forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid tilpasset din virksomhets behov. Vi er en aktiv medspiller i arbeidet med å skape trygge, friske, motiverte og lønnsomme virksomheter. Dere som kunde skal dra nytte av personlig kontakt og tett oppfølging fra våre rådgivere.

Aktuelt

Julehilsen fra oss

2017 har vært et begivenhetsrikt år! Etter mange års samarbeid med Forusakutten var tiden inne…

Les mer

Mobilt helsekontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en…

Les mer

Utvider vårt tilbud

Fra 1.1.2018 utvider vi vårt tilbud innen psykologisk førstehjelp og kriseberedskap til at våre bedrifter…

Les mer

Vinnere av konkurranse

Vi i Aktiv HMS AS gratulerer to av våre kunder med to billetter hver til…

Les mer
Back To Top
×Close search
Search