skip to Main Content

Aktiv HMS Prosjekt tilbyr å være en samarbeidspartner/faglig rådgiver og pådriver for ditt firma eller ditt prosjekt innen bygg og anlegg, arrangementer og messer. Ansatte har lang erfaring med HMS/SHA arbeid og solig kompetanse innenfor disse områdene. Målet til Aktiv HMS Prosjekt er å være et prosjektbasert firma som tilbyr HMS/SHA tjenester til offentlig og privat sektor. Formålet er å verne arbeidstakerne og publikum mot farer. Dette oppnås ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og miljø gjennom prosjektet i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelsesfasen.

Les mer om Aktiv HMS Prosjekt AS her

 

Åse Lund
Daglig leder/HMS verneingeniør
917 17 464
lund@aktiv-hms.no

Kontakt oss

Navn & Etternavn:*
E-post:*
Telefon:

Melding:

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
×Close search
Search