skip to Main Content

Våren 2020 har preget oss alle, både privat og i arbeidslivet på grunn av samfunnssituasjonen med risiko for covid-19 smitte.
Vi i Aktiv HMS AS har bistått flere kunder med veiledning knyttet til smitteverntiltak i arbeidslivet. Vi håper alle bidrar videre i samfunnsdugnaden og tar med seg de gode smittevernrutinene inn i sommeren, slik at vi kan fortsette med lave smittetall og bidra til å hindre en ny smittebølge.

Aktiv HMS har inngått et samarbeid med Hjemmelegene for testing av Covid-19 for personer som kommer fra Schengen- og EØS-områdene. Ved behov for testing vil en lege fra Hjemmelegene møte opp på ønsket adresse og gjennomføre testingen. Svartid 2-4 virkedager (ikke helg). Flere personer kan testes samtidig.

Fra 22. juni kan arbeidstakere bosatt i Schengen- og EØS-områdene komme til Norge for å jobbe og slippe karantene ved negative tester på Covid-19.  Dette vil også gjelde for arbeidstakere fra områder i Europa som ikke har en tilfredsstillende smittesituasjon fra 15. juli. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom.

Test to kan tidligst tas dag fem etter ankomst. Frem til første negative test, har personen karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge, men må være i karantene på fritiden. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden.

Testing kan gjennomføres i Stavanger, Sandnes, hele Oslo, Asker og Bærum, Tønsberg og Drammen

Ta kontakt med Aktiv HMS for mer informasjon og bestilling av testing.

Tlf. 90 90 90 38

Back To Top
Search