skip to Main Content

Oppfølging av arbeidshelse basert på  bedriftens  og den enkeltes arbeidshelserisiko. Blir det avdekket arbeidsrelaterte helseskader henvises det videre til spesialist for diagnose og behandling. Hver enkelt får tilbakemelding på eventuelle funn samt en anonymisert rapport blir sendt bedriften.

Våre tjeneste innenfor arbeidsmedisin og arbeidshelse består av:

 • Eksponeringskartlegging og helserisikovurdering
 • Hørselskontroll og målrettet helseovervåkning for eksponerte arbeidstakere ihht. krav i Arbeidsmiljøloven og gjeldende forskrifter
 • Forebygging og oppfølging av sykemeldte, etablere rutiner i bedrift, gi lederstøtte og bistand i enkeltsaker.
 • Etablering og oppfølging i rus- og avhengighetssaker, AKAN arbeid, etablering av ruspolicy og oppfølging i enkeltsaker.
 • Arbeidsmedisinsk klinikk og øvrige helsetjenester

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*
  E-post:*
  Telefon:

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top
  Search