skip to Main Content

Et nytt e-læringsverktøy som er utviklet av Arbeidstilsynet for å gi en enkel innføring i hva systematisk arbeidsmiljøarbeid er, for både arbeidsgiver, verneombud og arbeidstakere. Den gir også en oversikt over hvilke krav som gjelder.

Guiden er interaktiv og tar brukeren gjennom sentrale begreper som medvirkning, opplæring, kartlegging og risikovurdering. Man får også innblikk i krav til utforming av arbeidsplassen og til utførelsen av selve arbeidet. Altså, en god veiledning for hvordan man kan jobbe for å forbedre eget arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøguiden finner du her.

Back To Top
Search