skip to Main Content

Aktiv HMS AS tilbyr nå testing av Covid-19

Våren 2020 har preget oss alle, både privat og i arbeidslivet på grunn av samfunnssituasjonen med risiko for covid-19 smitte. Vi i Aktiv HMS AS har bistått flere kunder med veiledning knyttet til smitteverntiltak i arbeidslivet. Vi håper alle bidrar…

Read more

HMS internkontroll

Våre rådgivere bistå bedrifter med å etablere HMS internkontrollsystem som tilpasses bedriftens størrelse og risikoområder. Vi bistår med å bygge opp HMS internkontrollsystem som sørger for at din bedrift ivaretar kravene gitt i: - Arbeidsmiljøloven - Brann- og eksplosjonsvernloven -…

Read more

Arbeid i høyden

Visste du at; Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at det gjennomføres nødvendige vurderinger av fallrisiko, og enten gjennomfører tiltak for å redusere fallrisiko eller sørge for utstyr som…

Read more

Hørselstap på arbeidsplassen

Visste du at; Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar, er meldinger om hørselskader. Bygg- og anleggsindustrien er blant bransjene som melder flest støyskader til Arbeidstilsynet. Hørselsskade…

Read more

Varme arbeider-helserisiko

Visste du at; Arbeidstakere som utfører varmt arbeid kan bli eksponert for ulike helsefarlige forurensninger. Eksponering for forurensninger i forbindelse med varmt arbeid medfører særlig fare ved innånding av gasser og damper, støv og røyk. Slike forurensninger kan medføre: akutte…

Read more

Systematisk HMS-Arbeid

Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer. Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem. Revisjoner, GAP-analyser og samsvarsvurderinger av HMS systemer. •    Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer •    Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem •    Revisjoner, GAP-analyser og samsvarsvurderinger…

Read more

Yrkeshygiene

Hvert eneste år er vi i Aktiv HMS inne og bistår bedrifter med vår kompetanse og gir vurderinger/målinger med onshore og offshore bedrifter. Hvor mye støy ? Hvor mye lys, støv eller hvordan er inneklima ? Støy Lys Støv Inneklima…

Read more

Mobilt helse- & beredskapskontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell. Vår nye mobile enhet vil være et kostnadseffektivt tilbud til alle våre kunder som skal gjennomføre målrettede helsekontroller. Vi kjører ut til kunden med…

Read more

Nyansatt bedriftssykepleier

Nyansatt bedriftssykepleier, Ida Meljordshagen Langdalen Ida Meljordshagen Langdalen startet hos oss 1. august. Vi er stolt av å ha med Ida på laget, hun blir en viktig ressurs i vårt bedriftshelsetjenesteteam. Ida har jobbet i bedriftshelsetjeneste i flere år og…

Read more
Back To Top
Search