skip to Main Content

Løfte- og håndteringsteknikk (ergonomi)

Ergonomikurs for alle som er utsatt for tungt og/ eller ensformig arbeid. Kurset holdes av fysioterapeut med spesialisering innen ergonomi, og holdes ihht. Arbeidsmiljølovens §4-4. Krav fra lovverket gjelder alle arbeidsplasser der tungt- og/eller ensformig arbeid forekommer. Varighet: 2 timer…

Read more

HMS for ledere

I henhold til arbeidsmiljøloven § 3 – 5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke delegeres til andre. Videre skal denne opplæringen kunne dokumenteres. Når det gjelder arbeidstakere…

Read more

Grunnleggende brannvern

Kurset tar for seg forebygging av brann, grunnleggende forståelse av hva brann er, hvordan brann oppstår og enkle prinsipper for slukking og evakuering. Praktisk slukkearbeid er en del av kurset. Varighet: 3 timer Pris: ta kontakt Sted: informasjon kommer Ta…

Read more

Grunnleggende HMS

Hensikten med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø i egen bedrift. Kurset er godkjent som opplæring av verneombud og arbeidsmiljøutvalg,  men passer også for ansatte med personalansvar. Ref. til krav nedfelt i "Forskrift…

Read more

Kjemisk helsefare / kjemikaliehåndtering

Ved fullført kurs skal kandidaten ha kunnskaper og ferdigheter i å kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge…

Read more

Brannvernkurs

Vårt kurs i grunnleggende brannvern gir de ansatte kunnskap om hvordan brann oppstår, hvordan brann kan bekjempes, og ikke minst hvordan brann kan forebygges. Varighet: 3 timer Sted: Hos kunde eller i våre kurslokaler Inntil 15 deltagere - Grunnleggende brannteori…

Read more

Bruk av verneutstyr

Kurset tar for seg korrekt bruk av verneutstyr. Kontakt oss kurset. Varighet: 3 timer Pris: ta kontakt Sted: Våre kurslokaler. Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs (benytt gjerne skjemaet under). Dette kurset tilbys også som del av…

Read more

Sikkerhet på byggeplassen

Lær om gjeldende lovkrav, vernearbeid og praktisk sikkerhet på bygge- og anleggsplassen. Varighet: heldags (inkl. lunsj) Pris: ta kontakt Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs.  

Read more

Kulturbygging for ledere

Motivasjons- og undervisningskurs i hvordan man kan etablere et ønsket adferdsprogram, og hvorfor. Det vil bli kombinert undervisning og gruppearbeid. Målet er å gi hver enkelt medarbeider eierskap til god arbeidspraksis,  og  bedriftens ønskede arbeidskultur. Det er også en klar sammenheng…

Read more

FSE- Førstehjelp

Kurs i FSE-Førstehjelp. Brannskader, HLR, stabilt sideleie. Varighet: 2 timer Inntil 15 deltagere Sted: Gjennomføres lokalt hos kunden eller i våre lokaler: Luramyrveien 79, Sandnes. - Den første undersøkelse - Stabilt sideleie - HLR - Brannskader - Elektriske brannskader

Read more
Back To Top
Search