skip to Main Content

Systematisk HMS-Arbeid

Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer. Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem. Revisjoner, GAP-analyser og samsvarsvurderinger av HMS systemer. •    Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer •    Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem •    Revisjoner, GAP-analyser og samsvarsvurderinger…

Read more

Yrkeshygiene

Hvert eneste år er vi i Aktiv HMS inne og bistår bedrifter med vår kompetanse og gir vurderinger/målinger med onshore og offshore bedrifter. Hvor mye støy ? Hvor mye lys, støv eller hvordan er inneklima ? Støy Lys Støv Inneklima…

Read more

Mobilt helse- & beredskapskontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell. Vår nye mobile enhet vil være et kostnadseffektivt tilbud til alle våre kunder som skal gjennomføre målrettede helsekontroller. Vi kjører ut til kunden med…

Read more

Ergonomisk veiledning

Muskel og skjelettplager er en stor årsak til sykefravær. Vi leverer et bredt spekter tjenester innen ergonomi og muskel og skjelettplager. • Ergonomi kontorarbeidsplasser • Kartlegging og risikovurdering tungt og ensformig arbeid • Individuelle arbeidsplassvurderinger • Opplæring i arbeidsstillinger og…

Read more

Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Oppfølging av arbeidshelse basert på  bedriftens  og den enkeltes arbeidshelserisiko. Blir det avdekket arbeidsrelaterte helseskader henvises det videre til spesialist for diagnose og behandling. Hver enkelt får tilbakemelding på eventuelle funn samt en anonymisert rapport blir sendt bedriften. Våre tjeneste…

Read more
Back To Top
Search