skip to Main Content

Fra 1. juli 2020 er det gjort endringer i regelverket.  

Det er endringer i arbeidsmiljøloven som omfatter Arbeidstilsynets adgang til å føre tilsyn med innleie fra bemanningsforetak, og nye sanksjonsmuligheter ved brudd på opplysningsplikten og ved brudd på vedtak om stand.

Trykk her for å lese mer om lovendringene.

 

Det er flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene som trer i kraft fra 01. juli. Endringene omfatter blant annet krav om nødbelysning, strengere krav til nødskilt, asbest, bruk av stige til atkomst og landbruk – bruk av setebelte i traktor.

Trykk her for å lese mer om lovendringene.

Back To Top
Search