skip to Main Content

Muskel og skjelettplager er en stor årsak til sykefravær. Vi leverer et bredt spekter tjenester innen ergonomi og muskel og skjelettplager.

• Ergonomi kontorarbeidsplasser
• Kartlegging og risikovurdering tungt og ensformig arbeid
• Individuelle arbeidsplassvurderinger
• Opplæring i arbeidsstillinger og løftehåndtering
• Bistand ved nybygg, ved forbedringer av eksisterende arbeidsplasser samt ombygging
• Individuelle opplegg for trening

Kontakt oss

Navn & Etternavn:*
E-post:*
Telefon:

Melding:

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
×Close search
Search