skip to Main Content

Muskel og skjelettplager er en stor årsak til sykefravær. Vi leverer et bredt spekter tjenester innen ergonomi og muskel og skjelettplager.

• Ergonomi kontorarbeidsplasser
• Kartlegging og risikovurdering tungt og ensformig arbeid
• Individuelle arbeidsplassvurderinger
• Opplæring i arbeidsstillinger og løftehåndtering
• Bistand ved nybygg, ved forbedringer av eksisterende arbeidsplasser samt ombygging
• Individuelle opplegg for trening

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*
  E-post:*
  Telefon:

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top
  Search