skip to Main Content

Ergonomi handler om samspillet mellom mennesket og det fysiske og psykiske miljø som omgir oss.

Kartlegging, tilrettelegging og opplæring er forebyggende tiltak innenfor ergonomi, og er et krav iht. Arbeidsmiljøloven og HMS-forskriftene.

Våre BHT-fysioterapeuter retter fokus mot opplæring av de ansatte i riktig arbeidsteknikk og individuell innstilling av arbeidsplassen. Kartlegging bestilles via medisinsk kontaktperson.

Etter fullført kartlegging får bedriften tilbud om plakater/plansjer som viser korrekte arbeidsstillinger og gode pauseøvelser for å motvirke statiske belastninger på arbeidsplassen. Plakatene kan også kjøpes uavhengig av en ergonomikartlegging tilpasset henholdsvis kontorarbeidsplasser eller produksjon/industri.

Back To Top
Search