skip to Main Content

I to artikler fra Arbeidstilsynet fortelles det at «det er farligere på jobb i små bedrifter» og at det samtidig er mangel på systematisk HMS-arbeid det syndes mest mot når de er ute på tilsyn. Halvparten av dødsulykkene de siste årene har skjedd i bedrifter med færre enn 10 ansatte.

Utdrag fra artiklene:

«Et systematisk HMS-arbeid forutsetter at virksomheter har kunnskap om de krav som gjelder, vilje til å iverksette tiltak, og sørge for nødvendig opplæring av sine ledere og ansatte. HMS-arbeid er imidlertid mer enn formelle krav. Det handler i stor grad også om holdninger og tro på at arbeidet har en effekt.

–Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er det mest grunnleggende for å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette er noe alle skal ha på stell, og som burde være like naturlig som å ha et økonomisystem på plass, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.»

Les hele artikkelen: Farligere på jobb i små bedrifter.

Les hele artikkelen: Det syndes aller mest mot det som gjelder absolutt alle.

Back To Top
Search