skip to Main Content

«Arbeidsmiljøloven» stiller krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig. Herunder ligger også kravet om at de ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen.

Dersom bedriften har en hjertestarter, skal de ansatte kurses i bruken av denne, jf. «Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr», §8. Denne opplæringen skal være systematisk og dokumentert.

Vår modulbaserte kursmodell gjør at bedriften kan sette opp et kurs som er skreddersydd for egen virksomhet.

Kursinnhold:
Våre kurs er modulbaserte, og bedriften kan selv forme kurs etter behov:

 • Opptreden på skadested, pasientbehandling og HLR – 2 timer (obligatorisk)
 • Bruk av hjertestarter – 1,5 timer
 • Førstehjelp på barn – 1 time
 • Blødninger og brudd – 1 time
 • Brann- og etseskader – 1 time
 • Akutt sykdom – 1 time

Varighet:
4 timer

Sted:
Luramyrveien 79, 1.etg, eller i egnede lokaler hos bedriften.

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*
  E-post:*
  Telefon:

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top
  Search