skip to Main Content

Hensikten med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt arbeidsmiljø i egen bedrift.

Kurset er godkjent som opplæring av verneombud og arbeidsmiljøutvalg,  men passer også for ansatte med personalansvar. Ref. til krav nedfelt i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning».

Arbeidsmiljølovens §6-5 sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte.

Varighet: 3 dager (inkl. lunsj)
Pris: Ta kontakt

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling av kurs.

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*
  E-post:*
  Telefon:

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top
  Search