skip to Main Content

Våre rådgivere bistå bedrifter med å etablere HMS internkontrollsystem som tilpasses bedriftens størrelse og risikoområder. Vi bistår med å bygge opp HMS internkontrollsystem som sørger for at din bedrift ivaretar kravene gitt i:
– Arbeidsmiljøloven
– Brann- og eksplosjonsvernloven
– Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Vi tilbyr også bistand med gjennomgang av HMS internkontrollsystem for å kartlegge om det samsvarer med kravene gitt i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
Ta gjerne kontakt ved ønske om bistand til å etablere HMS internkontrollsystem som dekker kravene til din bedrift.

post@aktiv-hms.no | Tlf. 90 90 90 38

Back To Top
Search