skip to Main Content

Visste du at; Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. Omlag halvparten av meldingene om yrkessykdom Arbeidstilsynet mottar, er meldinger om hørselskader. Bygg- og anleggsindustrien er blant bransjene som melder flest støyskader til Arbeidstilsynet.

Hørselsskade kan oppstå når:
• du stadig utsettes for sterk støy: Langvarig støybelastning kan redusere hørselen gradvis. Det første symptomet er som regel at evnen til å høre høyfrekvente toner blir svekket. Hørselstap forårsaket av støy, er uhelbredelig.
• du utsettes for impulslyd: meget sterk og kortvarig støy som eksplosjoner, slaglyd, skudd fra gevær, spikerpistol og lignende. Impulslyd kan gjøre umiddelbar og uopprettelig skade på hørselen, både i form av hørselstap og kronisk øresus (tinnitus)
• ved kombinasjon av støyende omgivelser og arbeid med visse ototoksiske kjemikalier

Arbeidsgiver skal sørge for:
• å kartlegge, måle og risikovurdere arbeidstakers eksponering for støy i arbeidsmiljøet
• arbeidstakere som utsettes for gjennomsnittlig støybelastning på mer enn 80 dB eller maksimalt lydtrykknivå overstiger 130 dB (C) Peak skal gjennomgå helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll
• stille med hørselvern til disposisjon når gjennomsnittlig lydtrykknivå overstiger 80dB eller arbeidstakeren opplever støynivået sjenerende. Der det er mulig skal støyen reduseres, slik at hørselvern blir unødvendig

Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå med:
• kartlegge, måle og risikovurdere
• nødvendige tiltak
• gjennomføre helsekontroll og hørselskontroll
• opplæring i forhold til bruk av hørselvern: riktig teknikk med ørepropper, vedlikehold og lagring, kontrollere at hørselvern er godkjent og har tilstrekkelig dempningsgrad

Ta kontakt med Aktiv HMS AS for mer informasjon om støy eller ved behov for bistand i din bedrift. Mail: post@aktiv-hms.no Tlf: 90 90 90 38

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*
  E-post:*
  Telefon:

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top
  Search