skip to Main Content

Hvorfor IK MAT og HACCP fareanalyse?
Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter mht trygg mat.
Mattilsynet fører tilsyn med at virksomheter som produserer, bearbeider, distribuerer og selger mat og drikke er helsemessig trygge og i samsvar med hygieneregelverket.
Virksomhetene har et selvstendig ansvar for å følge regelverket.
Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves.
IK MAT og HACCP fareanalyse er pålagt gjennom Matloven.

Hva er IK MAT?
Internkontroll MAT er rutinebeskrivelser med sjekklister som virksomheten må ha for å etterleve regelverket, samt kunne levere trygg mat.
Eksempler på dette kan være:
• Rutine for renhold og personlig hygiene
• Rutine for temperaturovervåking
• Rutine for varemottak
• Rutine for avviksbehandling
• Rutine for skadedyrbekjempelse

Hva er HACCP?
HACCP (Hazard Analyzis of Critical Control Points) er fareanalyse av kritiske kontrollpunkt for hele produksjonsprosessen i virksomheten.
Når grunnforutsetningene (IK MAT rutinene) er på plass må det gjennomføres en HACCP fareanalyse for å få en oversikt over hvilke farer som kan oppstå under prosessene.

Hvem er JBR (Johnsen Bedriftsrådgivning)?
JBR har lang erfaring i å utarbeide og tilpasse IK MAT dokumentasjon til virksomhetens størrelse og prosesser.
Alle våre systemer leveres i word slik at virksomhetene ikke skal være avhengig av ekstern bistand for å kunne revidere / vedlikeholde dem.
Systemene er bygget opp med innholdsfortegnelse med god oversikt over rutinebeskrivelser og sjekklister tilpasset den enkelte virksomhet.
Vi tilbyr også opplæring av både nøkkelpersonell og øvrige ansatte både på norsk og engelsk.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Kontakt:
Gunnar Johnsen
Mobil: 909 25 372

Kontakt oss:

Navn & Etternavn:*
E-post:*
Telefon:

Hva gjelder henvendelsen om?
Tilbud bedriftshelsetjenesteBistand HMS/VernearbeidHMS kursFørstehjelp/Brannvern kursFSE kursVakt/BeredskapsløsningArbeidsmiljøkartleggingMedisinske tjenester etc

Melding:

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
×Close search
Search