skip to Main Content

Forebyggende beredskapstjenester:

 • Risikokartlegging og etablering og oppfølging av beredskapsplan
 • Kurs og øvelser, forberedelse på akutte situasjoner og kriser
 • Kurs og kompetanseheving for ledere og øvrige involverte
 • Beredskapsverktøy

Akutthåndtering:

 • Telefonberedskap
 • Psykososialt kriseteam
 • Lederstøtte
 • Bistand ved arbeidsulykker
 • Utrykning til krisesituasjon etter avtale

Ettervern:

 • Bistand med informasjonsmøter i bedriften
 • Samtaler og oppfølging av involverte og pårørende
 • Bistand til ledere
 • Videre oppfølging av vårt beredskapsteam etter behov
IMG_6963

Kontakt oss:

* Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
Search