skip to Main Content
Noe kan skje, men du vet ikke når. Aktiv HMS kan nå, sammen med sine samarbeidspartnere, tilby en døgnbemannet tjeneste for å bistå din bedrift om en uønsket hendelse/krise oppstår. Vi er tilgjengelig 24/7 for å sikre at du er best mulig forberedt.

– En alvorlig, uønsket hendelse oppstår i din bedrift (ulykke, ran, akutt dødsfall, brann, vold og trusler, arbeidsulykke, etc). Du som kunde bestemmer når du ønsker bistand fra vårt team.

– Du kontakter vår beredskapskoordinator på telefon 90 90 90 38. Vi besvarer telefonen så raskt som mulig, senest innen 5 minutt.

– Beredskapskoordinator orienteres om hendelsen, gir veiledning og hjelp på telefon. Behov for videre hjelp avklares.

– Vi følger opp i henhold til inngått avtale. Dette kan innebære at vi rykker ut til din bedrift, eller til annet avtalt sted. Vi bistår med lederstøtte og psykologisk førstehjelp, støttesamtaler med involverte, kollegaer, pårørende, eller andre med behov for oppfølging.

– Alternativt kan vi etter avtale med dere sette stab i egne lokaler. Vi bistår da med verktøy som: Skype, Rayvn, telefon og mail.

– Vi bemanner et kriseteam tilpasset hendelsens art med medisinsk personell, beredskapspersonell og psykolog.

– Ved arbeidsulykker og arbeidsrelaterte hendelser bistår vi i oppfølging med tilsynsmyndigheter og politi, sykehus.

– Ut fra hendelsens art og omfang, vil vårt beredskapsteam følge opp hendelsen til denne er avklart. Det vil bli utarbeidet en rapport, basert på vår aktivitetslogg, som oversendes bedriften.

Personell som inngår i vårt beredskapsteam
– Sykepleiere med spesialkompetanse og lang erfaring innen krisehåndtering og psykososial førstehjelp.
– Personell med spesialkompetanse innen samfunnsikkerhet og beredskap.
– Leger og psykologer.
– Erfarent og operativt personell innen brann, politi, AMK.
– Øvrig personell med opplæring innen beredskapshåndtering og mediehåndtering

Vårt beredskapskonsept gir deg som kunde
– Døgnkontinuerlig tilgang til kvalifisert beredskapspersonell som sikrer deg som kunde nødvendig hjelp når du trenger det.
– Vår lederstøtte skal gi dine ledere og ditt beredskapspersonell støtte for å bistå med trygghet og god håndtering av hendelsen.
– Psykologisk førstehjelp, støttesamtaler, samt kvalifisert oppfølgning, skal sikre involverte og kolleger hjelp til å takle hendelsen på best mulig måte
– Vi vil bistå med at involverte og pårørende får best mulig oppfølgning, forebygge/håndtere bedriftens omdømme på beste måte, samt forberede og tilrettelegge for minst mulig senskader som følge av hendelsen.

Metoder som inngår i ordningen for din bedrift
Tjenesten prises per kvartal og avhenger av antall ansatte samt risiko i din bedrift.
– 24/7 bemannet vakttelefon
– Rayvn: App basert varslings- og loggføringsverktøy. 3 brukere pr bedrift
– Egnede beredskapsrom i Bergen, Oslo, Stavanger – med opplegg for data/mail, telefoni, Skype for business, Rayvn, etc. Samarbeid med andre aktører for utvidet nasjonalgeografisk dekning.
– Mobilt beredskapskontor – spesialinnredet bobil etablert i Rogaland.
– Særavtale med hotellkjede for større beredskapshendelser (kostnad ved bruk dekkes av kunde)

Øvrige beredskapstjenester
Vårt team har kompetanse og erfaring innen:
– Etablering av prosedyrer og vurdering av risikoforholdene i bedriften innen beredskap og akutte hendelser.
– Etablering og revisjon av beredskapsplanverk og beredskapsøvelser (table-top og fullskala).
– Kursing innen beredskap, trusler, vold, ran, brann, førstehjelp og industrivern.
– Personell med erfaring innen mediehåndtering.

Få tilbud fra oss

Firma:*

Navn & Etternavn:*

Stilling:*

E-post:*

Telefon:*

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Brosjyre:
Last ned brosjyre.

Tjenesten leveres i samarbeid mellom
Aktiv HMS // Total safety // Storm sikkerhet // Storm kurs og beredskap // Forus helse

Kontakt oss

Navn & Etternavn:*
E-post:*
Telefon:

Melding:

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
×Close search
Search