skip to Main Content

– Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby en rekke forskjellige kurs og praktisk opplæring, enten ute hos kunden eller i eget lokale.
– Vi setter opp kurs ved behov og utvider fortløpende våre kurstilbud. I tillegg til enkeltstående kurs kan vi tilby flere av kursene i form av kurspakker (heldags) hvor lunch er inkludert.
– Vi er fleksible og kan gjerne tilpasse et kursopplegg for din bedrift – ta kontakt for mer informasjon.
– Kurspåmelding er bindende – se våre vilkår.
– Forespørsel om bedriftsinterne kurs og/eller kurs som ikke er satt opp i kurskalender rettes til oss på epost: post@aktiv-hms.no.

Løfte- og håndteringsteknikk (ergonomi)

Ergonomikurs for alle som er utsatt for tungt og/ eller ensformig arbeid. Kurset holdes av…

Les mer

HMS for ledere

I henhold til arbeidsmiljøloven § 3 – 5 er arbeidsgiver pålagt å gjennomgå opplæring i…

Les mer

Grunnleggende brannvern

Kurset tar for seg forebygging av brann, grunnleggende forståelse av hva brann er, hvordan brann…

Les mer

Grunnleggende HMS

Hensikten med kurset er at deltakerne skal lære hvordan de i praksis utvikler et godt…

Les mer

Kjemisk helsefare / kjemikaliehåndtering

Ved fullført kurs skal kandidaten ha kunnskaper og ferdigheter i å kunne bruke lover, forskrifter…

Les mer

Brannvernkurs

Vårt kurs i grunnleggende brannvern gir de ansatte kunnskap om hvordan brann oppstår, hvordan brann…

Les mer

Bruk av verneutstyr

Kurset tar for seg korrekt bruk av verneutstyr. Kontakt oss kurset. Varighet: 3 timer Pris:…

Les mer

Sikkerhet på byggeplassen

Lær om gjeldende lovkrav, vernearbeid og praktisk sikkerhet på bygge- og anleggsplassen. Varighet: heldags (inkl.…

Les mer

Kulturbygging for ledere

Motivasjons- og undervisningskurs i hvordan man kan etablere et ønsket adferdsprogram, og hvorfor. Det vil bli…

Les mer

FSE- Førstehjelp

Kurs i FSE-Førstehjelp. Brannskader, HLR, stabilt sideleie. Varighet: 2 timer Inntil 15 deltagere Sted: Gjennomføres…

Les mer

Hjertestarterkurs

Hvordan bruker du hjertestarter, eller årsak til hjertestand. Vi tilbyr kurs i bruk og viktig…

Les mer

Førstehjelpskurs

«Arbeidsmiljøloven» stiller krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt ut forsvarlig. Herunder ligger også kravet…

Les mer
Back To Top
Search