skip to Main Content

Daglig blir flere norske arbeidstakere utsatt for vibrasjoner. Nye maskiner og verktøy på markedet har jevnt over et lavere vibrasjonsnivå enn tidligere. Likevel kan arbeidstakere bli utsatt for et høyt vibrasjonsnivå som kan gi belastende helseeffekter som skade på blodkar, skjelett, ledd og muskler.

Produsenter av maskiner og utstyr er pliktige til å oppgi vibrasjonsnivået, og dette er ofte dokumentert i produktdatabladet.

I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 14.1, skal virksomheter kartlegge og dokumentere i hvilken grad arbeidstakere blir eksponert for mekaniske vibrasjoner og vurdere risiko for deres helse og sikkerhet som er forbundet med eksponeringen. Risikovurderingsprosessen følges opp ved å iverksette reduserende tiltak for å redusere risikoen knyttet til arbeidstakernes helse- og sikkerhet.

Vi i bedriftshelsetjenesten kan bistå virksomheten i arbeidet med å kartlegge, vurdere risiko, gi opplæring og bidra med proaktiv oppfølging innen mekaniske vibrasjoner.

Back To Top
Search