skip to Main Content

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell. Vår nye mobile enhet vil være et kostnadseffektivt tilbud til alle våre kunder som skal gjennomføre målrettede helsekontroller. Vi kjører ut til kunden med nødvendig medisinsk personell i vår tilrettelagte bil. Dette sparer kunden for unødvendige kostnader i reisetid, samt vi er med og tar et tak for miljøet.

Mobilt beredskapssenter. Bilen er rigget med alt nødvendig teknisk utstyr og materiell for å kunne mobiliseres på kort varsel ved en krise og beredskapssituasjon for våre kunder. Lokalt i Rogaland vil denne mobile enheten mobiliseres med kompetent personell som psykolog, lege, prest, bedr.sykepleiere, etc.

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*
  E-post:*
  Telefon:

  Melding:

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top
  Search