skip to Main Content

Aktiv HMS AS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som består av verne- og helsepersonell. Vårt team bistår med forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid tilpasset din virksomhets behov. Vi er en aktiv medspiller i arbeidet med å skape trygge, friske, motiverte og lønnsomme virksomheter. Dere som kunde skal dra nytte av personlig kontakt og tett oppfølging fra våre rådgivere.

Sammen med kunden skreddersyr vi en handlingsplan som tar hensyn til forskrifter og regelverk med de nødvendige HMS-aktiviteter. Handlingsplanen er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet og vi vil sørge for å følge opp våre kunder slik at handlingsplanen gjennomføres som avtalt. Vårt handlingsplan system er web basert, og alle tiltak og oppgaver genereres som en avtale i Outlook for den ansvarlige både i bedriften og hos bedriftshelsetjenesten. På den måten har vi sammen med kundene kontroll på hva som er planlagt til enhver tid.

Aktiv HMS AS består av et samlet tverrfaglig kompetansenettverk som har et bredt tilbud av tjenester;

  • Systematisk HMS-arbeid
  • Helseovervåking
  • Arbeidsrelaterte konsultasjoner
  • Ergonomi og veiledning

Asle er utdannet verneingeniør, og har selv vært utsatt for en alvorlig ulykke i forbindelse med stillas arbeid på en byggeplass (les forhistorien her). Det har gitt oss inspirasjon, og gjort at vi har satt spesielt fokus på å være ute i bedriftene, på anleggsplassen, eller på plattformen. Det er der det skjer. For å unngå ulykker må vi være aktive, innovative og ha kontakt med alle arbeiderne på alle nivå i bedriftene.

IMG_6914
IMG_6963
IMG_7023
Back To Top
×Close search
Search