skip to Main Content

Ulike metoder for kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø. Bistand ved organisatoriske endringer. Oppfølging i konfliktsaker.

  • Ulike metoder for kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø
  • Bistand ved organisatoriske endringer
  • Oppfølging i konfliktsaker
IMG_7430

Kontakt oss:

* Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
Search