skip to Main Content

SUS2023 og Aktiv HMS Prosjekt AS inngår avtale om oppfølging og samordning av HMS på byggeplassen til det nye sykehuset i Stavanger.

-Det er svært viktig for oss at vi jobber sikkert under bygging av det nye sykehuset. I tillegg har vi et tett samarbeid med Arbeidstilsynet. Sammen med Aktiv HMS skal vi nå sikre at alle involverte i prosjektet leverer på dette, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør i SUS2023.

Aktiv HMS kommer til enhver tid til å ha 3-5 personer i aktivitet med å følge opp arbeidet med samordning av verne- og miljøarbeid på byggeplassen.

SUS2023 er på vei mot fire travle år på byggeplassen på Ullandhaug. Prosjektet for nytt sykehus i Stavanger er komplekst og omfattende, med nærmere 90 entrepriser og 120 medisinsktekniske utstyrsleveranser. Det er forventet at opp mot 700 personer skal jobbe samtidig med å bygge sykehuset i de mest travle periodene.

-Vi har lang erfaring med å bidra til at HMS og sikkerhet er ivaretatt. Nå skal vi jobbe sammen med SUS2023 og se til at prosjektet leverer. For oss er dette en viktig utfordring som vi ser frem til å komme i gang med, sier Åse Lund i Aktiv HMS.

For mer informasjon kontakt:
Aktiv HMS Prosjekt AS, daglig leder Åse Lund, tlf. 91 71 74 64 epost: lund(a)aktiv-hms.no
– SUS2023, Kari Gro Johanson, prosjektdirektør, tlf. 91 39 22 84, epost: kari.gro.johanson(a)sus.no

Vi i Aktiv HMS Prosjekt er utrolig stolt og ser frem til å være en del av teamet ved SUS2023 for å bidra til sikker byggeplass under bygging av nytt sykehus.
Vårt HMS-teamet vil til daglig følge opp at HMS arbeidet på byggeplassen fungerer i praksis, ved synlig tilstedeværelse og ved løpende dialog om risikobildet.
Styrken i vårt arbeid ligger i samarbeid, og vårt mål er å være pådrivende og nytenkende for å skape en trygg og sikker arbeidsplass ved hjelp av vårt fokus og kompetanse på risikostyring.
Aktiv HMS Prosjekt sin visjon er å utgjøre en positiv forskjell.

Aktiv HMS består av to segment med både bedriftshelsetjeneste og prosjektarbeid. Sammen gir dette en solid kompetanse og et bredt tilbud av tjenester knyttet til systematisk HMS-arbeid og med et stort engasjement for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Foto: sus.no

Foto: Svein Lunde, Helse Vest

Back To Top
Search