skip to Main Content

Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer. Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem. Revisjoner, GAP-analyser og samsvarsvurderinger av HMS systemer.

•    Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer
•    Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem
•    Revisjoner, GAP-analyser og samsvarsvurderinger av HMS systemer
•    Kartlegging/Risikovurdering
•    Vernerunder og befaringer
•    Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
•    Utarbeidelse av handlingsplan og årsrapport
•    Risikovurdering av yrkeshygieniske faktorer og forslag til risikoreduserende tiltak

Kontakt oss

Navn & Etternavn:*
E-post:*
Telefon:

Melding:

Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
×Close search
Search