skip to Main Content

Aktiv HMS AS består av et samlet tverrfaglig kompetansenettverk som har et bredt tilbud av tjenester:

Systematisk HMS Arbeid

Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer. Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem. Revisjoner, GAP-analyser og…

Les mer

Yrkeshygieniske målinger

Hvert eneste år er vi i Aktiv HMS inne og bistår bedrifter med vår kompetanse og…

Les mer

Mobilt helse- & beredskapskontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell.…

Les mer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Ulike metoder for kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø Bistand ved organisatoriske endringer Oppfølging i konfliktsaker

Les mer

Ergonomi og veiledning

Muskel og skjelettplager er en stor årsak til sykefravær. Vi leverer et bredt spekter tjenester innen…

Les mer

Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Helsetestene blir utført av lege eller sykepleier og vil tilpasses bedriftens arbeidsmiljøutfordringer. Blir det avdekket arbeidsrelaterte…

Les mer

Arbeidsrelaterte konsultasjoner

Diagnostisering og behandling av arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Henvisning til videre utredning ved behov. Individuell rådgivning…

Les mer

Krise og beredskapstjenester 24/7

- En alvorlig, uønsket hendelse oppstår i din bedrift (ulykke, ran, akutt dødsfall, brann, vold og…

Les mer

Kurs & Opplæring

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby en rekke forskjellige kurs og praktisk opplæring, enten ute…

Les mer

Utleie av rådgiver

Aktiv HMS har dyktige rådgivere som leies ut til virksomheter for korte og/eller langsiktige oppdrag. Vi…

Les mer

Aktiv HMS Prosjekt

Aktiv HMS Prosjekt tilbyr å være en samarbeidspartner/faglig rådgiver og pådriver for ditt firma eller ditt…

Les mer
Back To Top
×Close search
Search