skip to Main Content

Systematisk HMS-Arbeid

Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer. Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem. Revisjoner, GAP-analyser og…

Les mer

Yrkeshygiene

Hvert eneste år er vi i Aktiv HMS inne og bistår bedrifter med vår kompetanse og…

Les mer

Mobilt helse- & beredskapskontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell.…

Les mer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Ulike metoder for kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø. Bistand ved organisatoriske endringer. Oppfølging i konfliktsaker.

Les mer

Ergonomisk veiledning

Muskel og skjelettplager er en stor årsak til sykefravær. Vi leverer et bredt spekter tjenester innen…

Les mer

Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Oppfølging av arbeidshelse basert på  bedriftens  og den enkeltes arbeidshelserisiko. Blir det avdekket arbeidsrelaterte helseskader henvises…

Les mer
Back To Top
Search