skip to Main Content

Aktiv HMS AS består av et samlet tverrfaglig kompetansenettverk som har et bredt tilbud av tjenester:

Yrkeshygieniske Målinger

Yrkeshygieniske målinger

Hvert eneste år er vi i Aktiv HMS inne og bistår bedrifter med vår kompetanse og…

Les mer
Utleie Av Rådgiver

Utleie av rådgiver

Aktiv HMS har dyktige rådgivere som leies ut til virksomheter for korte og/eller langsiktige oppdrag. Vi…

Les mer
Systematisk HMS Arbeid

Systematisk HMS Arbeid

Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer. Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem. Revisjoner, GAP-analyser og…

Les mer
Psykososialt Og Organisatorisk Arbeidsmiljlø

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljlø

Ulike metoder for kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø. Bistand ved organisatoriske endringer. Oppfølging i konfliktsaker. Ulike…

Les mer
Mobilt Helse- & Beredskapskontor

Mobilt helse- & beredskapskontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell.…

Les mer
Kurs & Opplæring

Kurs & Opplæring

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi tilby en rekke forskjellige kurs og praktisk opplæring, enten ute…

Les mer
Krise Og Beredskapstjenester 24/7

Krise og beredskapstjenester 24/7

Forebyggende beredskapstjenester: Risikokartlegging og etablering og oppfølging av beredskapsplan Kurs og øvelser, forberedelse på akutte situasjoner…

Les mer
Internkontroll MAT

Internkontroll MAT

Hvorfor IK MAT og HACCP fareanalyse? Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat…

Les mer
Ergonomi Og Veiledning

Ergonomi og veiledning

Muskel og skjelettplager er en stor årsak til sykefravær. Vi leverer et bredt spekter tjenester innen…

Les mer
Arbeidsrelaterte Konsultasjoner

Arbeidsrelaterte konsultasjoner

Diagnostisering og behandling av arbeidsrelaterte sydokmmer og skader. Henvisning til videre utredning ved behov. Individuell rådgivning…

Les mer
Arbeidsmedisin Og Arbeidshelse

Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Helsetestene blir utført av lege eller sykepleier og vil tilpasses bedriftens arbeidsmiljøutfordringer. Blir det avdekket arbeidsrelaterte…

Les mer
Back To Top
Close search
Search