skip to Main Content

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid.
Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Systematisk HMS-Arbeid

Bistand til etablering av internkontrollsystem og HMS systemer. Nettbasert løsning for ditt internkontrollsystem. Revisjoner, GAP-analyser og…

Les mer

Yrkeshygiene

Hvert eneste år er vi i Aktiv HMS inne og bistår bedrifter med vår kompetanse og…

Les mer

Mobilt helse- & beredskapskontor

Aktiv HMS har en filosofi om at det er hos kundene vi kan utgjøre en forskjell.…

Les mer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Ulike metoder for kartlegging og oppfølging av arbeidsmiljø Bistand ved organisatoriske endringer Oppfølging i konfliktsaker

Les mer

Ergonomisk veiledning

Muskel og skjelettplager er en stor årsak til sykefravær. Vi leverer et bredt spekter tjenester innen…

Les mer

Arbeidsmedisin og arbeidshelse

Helsetestene blir utført av lege eller sykepleier og vil tilpasses bedriftens arbeidsmiljøutfordringer. Blir det avdekket arbeidsrelaterte…

Les mer
Back To Top
×Close search
Search