skip to Main Content

Fra 1.1.2018 utvider vi vårt tilbud innen psykologisk førstehjelp og kriseberedskap til at våre bedrifter gjennom en abonnementsordning sikres bistand 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.

Ordningen innebærer tilgang til krisetelefon som er døgnbemannet med kvalifisert personalet som inngår i vårt beredskapsteam. I tillegg tilbyr ordning tilgang og oppfølging til et kriseplanleggingsverktøy, Rayvn, som dere som bedrift kan bruke som intern varsling og oppfølging i akutte situasjoner,

Alvorlige uønskede hendelser kan være alt fra akutt sykdom eller dødsfall i bedrift, ran, ulykker, trusler, ran, eller øvrige akutte hendelser som kan ramme ansatte eller arbeidsplassen.

Ta kontakt for tilbud.

Back To Top
×Close search
Search