skip to Main Content

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er en kontinuerlig forbedringsprosess.

Sammen med kunden utarbeider vi en oppnåelig, konkret og målbar handlingsplan for det videre HMS-arbeidet. Godt arbeidsmiljø og god HMS er et konkurransefortrinn, og ved å synliggjøre det arbeidet som blir gjort bidrar man også til å skape en felles forståelse mellom ledelse, arbeidere, innleide, leverandører, kunder, andre aktører og også lokalsamfunnet.

En god sikkerhetskultur og et godt arbeidsmiljø skapes over tid, med fokus på både kortsiktige og langsiktige tiltak. Vi har tro på at man ved å legge stein for stein skaper et solid fundament som man kan bygge videre på. Dette er noe av det vi tenker på når vi sier «bedriftshelsetjeneste i praksis»!

Back To Top
Search