skip to Main Content

Hvert eneste år er vi i Aktiv HMS inne og bistår bedrifter med vår kompetanse og gir vurderinger/målinger med onshore og offshore bedrifter. Hvor mye støy ? Hvor mye lys, støv eller hvordan er inneklima ?

  • Støy
  • Lys
  • Støv
  • Inneklima
  • Pusteluft
  • Avgassinger i arbeidsatmosfæren
  • Mekaniske vibrasjoner
IMG_6902

Kontakt oss:

* Du får epost kopi av innsendt skjema.

Back To Top
Search